Project Description

Uplus is een samenwerkingsverband tussen SPITS Oosterwolde en SPITS Alkmaar. SPITS is als bedrijf gespecialiseerd in het leveren van geautomatiseerd ingepakte geneesmiddelen aan apotheken. Dit systeem ondersteunt apotheken in het zorg verlenen aan hun patiënten in zowel de thuissituatie als in een instelling.

Uplus is ‘met u voorop’. Dit betekent dat het belang en de behoeften van de eindgebruiker centraal én voorop staan bij het ontwikkelen van wat SPITS kan bieden. Uplus biedt apotheken en instellingen ondersteuning in de zorgtaak en bij de verbetering van bedrijfsprocessen. Dit doet uplus door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten die passen bij de veranderende zorg. Kwaliteit, medicatieveiligheid en duurzaamheid staan hierbij centraal.

SPITS is als deskundige organisatie verantwoordelijk voor het juist inpakken van de bestelde medicatie. Tevens biedt SPITS haar cliënten, bij de overgang naar een geautomatiseerd distributiesysteem, begeleiding bij het implementatietraject. Deze begeleiding omvat zowel het opzetten van procedures binnen de apotheek als het opzetten van procedures binnen een instelling. De organisatie biedt daarmee een belangrijke ondersteuning in de geautomatiseerde geneesmiddelenvoorziening tussen apotheek en instelling.